ukryj komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem realizacji projektu Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa "Kacper Gąsienica Byrcyn Monit24.pl" poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT zapraszamy do współpracy hurtownie internetowe z biżuterią. Zapraszamy także do korzystania z platformy mobilnej stworzonej z myślą o użytkownikach detalicznych, dostępnej pod linkiem: http://mobi.kisskiss.pl/

Projekt współfinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu była poprawa pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku firm świadczących usługi elektroniczne poprzez dystrybucję nowego asortymentu ? biżuterii oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Stworzenie w ramach realizacji projektu rozwiązanie systemowe umożliwia klientom dostęp do oferty firmy w oparciu o najnowsze dostępne technologie informatyczne, co powoduje zwiększenie atrakcyjności sklepu KissKiss.pl. Projekt jest elementem realizacji strategii wnioskodawcy nastawionej na profesjonalizację w kierunku działalności on-line z wykorzystaniem infrastruktury ICT do celów świadczenia usług na poziomie dwustronnej interakcji.

Dzięki realizacji projektu zwiększa się niezawodność dostępu serwisu w zakresie Service Level na poziomie 99,6% profesjonalnie działającego sklepu internetowego charakteryzującego się wszystkimi wymaganymi w tej branży funkcjonalnościami. Bezpieczeństwo danych i usług zapewnione jest poprzez uwzględnienie nowoczesnych rozwiązań (redundancja, replikacja) na wszystkich poziomach ich przetwarzania, przechowywania, przesyłania i udostępniania.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania/cele projektu:

1. Poszerzenie oferty sprzedażowej Firmy o nowy asortyment ? biżuterię, poprzez stworzenie nowych aplikacji sklepu internetowego KissKiss.pl,

2. Integracja nowego sklepu internetowego z hurtownią poprzez wdrożenie systemu Zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) umożliwiającego automatyzację dwustronnej interakcji pomiędzy partnerami i całokształtu pracy, jaka jest wykonywana w celu dostarczenia towaru do odbiorcy końcowego.

W ramach projektu stworzono moduły SCM obejmujące następujące funkcjonalności niezbędne do automatyzacji całego procesu związanego z asortymentem biżuteryjnym:

  • Moduł ewidencji, zamawiania i odbioru towarów ? umożliwia szybszą realizację zamówień
  • Moduł aktualizacji oferty sklepu ? dzięki temu oferta sklepu jest zawsze aktualna.
  • Moduł optymalizacji.

3. Stworzenie Platformy Mobilnej. Uruchomienie innowacyjnego kanału sprzedaży i komunikacji z klientami: http://mobi.kisskiss.pl/

Stworzona platforma aplikacyjna pozwala zarejestrowanym użytkownikom na korzystanie ze specjalnych promocji i zakupu towarów przy wykorzystaniu telefonu komórkowego typu Smartfon (ang.SmartPhone) i wykorzystywania tego kanału dostępu w ramach e-commerce.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa danych i zapewnienie ciągłości działania sklepu on-line poprzez wprowadzenie replikacji danych, redundancji aplikacji, zastosowanie odpowiedniego rozwiązania architektoniczno-systemowego nowo powstałego serwisu (zastosowanie firewalli i inne) oraz monitoring aplikacji.

Wprowadzenie systemu działającego na zasadzie HA (High Avaibility) pozwala na jednoczesne utrzymanie kopii w czasie rzeczywistym zarówno danych jak i działającej aplikacji w różnych lokalizacjach. Oznacza to, że w danym momencie działają niezależnie różne instancje aplikacji pracujące na spójnych danych zapewnianych przez replikację typu multi-master. Takie rozwiązanie gwarantuje dostępność strony i możliwość realizacji zakupów nawet, jeśli jedna lokalizacja ulegnie awarii. Dodatkowo umożliwia to przeprowadzanie przeglądów technicznych, aktualizacji oprogramowania oraz wymiany wadliwego sprzętu bez potrzeby przestoju sklepu.

W projekcie wykorzystano mechanizm, dzięki któremu usługa jest serwowana niezależnie od warstwy sprzętowej. W ramach projektu stworzono system złożony z serwerów proxy, www, baz danych, archiwizacji i firewalla. Dane przechowywane na serwerze baz danych są replikowane do aktualnej lokalizacji serwerowej w czasie rzeczywistym (asynchronicznie) w trybie multi-master.

Zespół serwisu internetowego Kisskiss.pl

Projekt pt. „Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa "Kacper Gąsienica-Byrcyn Monit24.pl" poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT” realizowany przez Kacper Gąsienica-Byrcyn Monit24.pl jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie: IV.3. E-technologie dla przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.rpo.lodzkie.pl
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem realizacji projektu Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl, zapraszamy do współpracy producentów oraz hurtownie internetowe odzieży damskiej i bielizny.
Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Os priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt działaniem obejmował rozwój serwisu Kisskiss.pl, przy zastosowaniu rozwiązań informatycznych, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)). Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów, płatności oraz informacji o znaczeniu marketingowym pomiędzy poszczególnymi dostawcami towaru sklepem kisskiss.pl, co wyraźnie ułatwia dostosowanie się do określonego popytu rynkowego.
Aby Partner / Dostawca sklepu kisskiss.pl mógł w pełni korzystać z zalet systemu zapraszamy do współpracy Dostawców towaru, którzy posiadają po swojej stronie zasoby techniczne i informatyczne niezbędne do integracji systemów informatycznych.

Automatyzacja obejmuje następujące procesy:
1.    Zamawianie towarów –Partner / Dostawca automatycznie otrzyma informacje o dokonywanych zamówieniach w czasie rzeczywistym, co pozwoli mu dostosować produkcję lub sprowadzanie towarów, dostosowując się optymalnie do potrzeb klientów końcowych.
2.    Aktualizacja oferty –.Po wdrożeniu projektu system będzie automatycznie pobierał dane od Dostawcy dotyczące produktów i aktualizował bazę danych sklepu kisskiss.pl w zautomatyzowany sposób.
3.    Przyjmowanie towarów i obieg faktur – system automatyzuje ten proces – faktura wprowadzana jest do systemu przez Partnera/Dostawcę, ponad to identyfikowana jest kodem paskowym, który skanowany jest podczas przyjmowania przesyłki.
4.    Rozliczenia – system pozwala na automatyczne wykonywanie przelewów do Partnerów/ Dostawców na podstawie faktur podczas przyjęcia przesyłki. Partner będzie miał podgląd do danych dotyczących jego rozliczeń.
5.    Mamy także coś dla Dostawców powierzchni reklamowej, czyli Moduł integracji z pasażami, alejami handlowymi i porównywarkami – pozwalający na wymianę danych poprzez pliki XML.
6.    Moduł optymalizacji ofert Dostawców – wspomaganie procesu zakupowego.
7.    Moduł przetwarzania materiałów multimedialnych on-line – przetwarza automatycznie zdjęcia do formatu zgodnego ze sklepem kisskiss.pl

Kisskiss.pl pełni rolę kanału sprzedaży on-line dla producentów i dystrybutorów odzieży, ze szczególnym uwzględnieniem bielizny damskiej.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr 662-48-52-10 lub na adres mailowy: wspolpraca@kisskiss.pl.

Zespół Kisskiss.plKoszty wysyłki Zwroty Wymiana Kontakt
Przejdź do standardowej wersji serwisu kisskiss.pl